Welkom

Zondag 27 mei om 10:00 uur H.Communiemis voor
de 
communicanten van ’t Valder

———————————————————————————————————

Zaterdag 2 Juni om 18:00 uur H.Vormsel Mis

deze H.Mis zal muzikaal verzorgd worden door LE TRE VOCI

Op de foto links staat Retha Jeurissen (sopraan), in het midden Suzanna Bulkens (mezzo sopraan) en geheel rechts staat Milly Lataster (alt)

———————————————————————————————————