Welkom

Kerstspel 2019

Bekijk de foto’s van St. Maarten
van zondag 10-11-2019

Let Op !!

Vanaf heden kunt u de post, misintenties en diverse in de brievenbus aan de zijkant van het kerkgebouw aan de Heigank 1 deponeren.

Postadres Hereweg 46 is komen te vervallen

U kunt ook mailen naar:
pastorie.nieuwenhagen@kpnmail.nl

of bellen naar Tel: 045-531 25 97

—————————————————-