Gaudens Gaudebo

Gaudens Gaudebo

06-05-2018 uitvoering Parc Imstenrade 11:15 uur

16-05-2018 H.Mis opluisteren Leender kapel 19:00 uur

22-05-2018 H.Mis opluisteren Antoniusnoveen Lambertuskerk Kerkrade