Info

Onze Lieve Vrouw Hulp der Christenen
Heigank 1 Nieuwenhagen – Landgraaf
mailadres: pastorie.nieuwenhagen@kpnmail.nl

Voor het doorgeven van misintenties en andere zaken kunt u bellen met 045-531 25 97.

Misintenties: dienen een week voor de verschijningsdatum Kerkklok uiterlijk op woensdag bij de pastorie te zijn ingeleverd.

Catechiste: Hanny van der Wouw
Voor rouwverwerking, ziekenbezoek, ziekencommunie, huisbezoek, stervensbegeleiding
en doopvoorbereiding, jeugd en jongerenwerk.
Bent u opgenomen in het ziekenhuis en hebt behoefte aan een bezoek geef dit dan even door.
GSM: 06 – 27 44 67 88
E-mail: hvrehen@ziggo.nl

Redactie Kerkklok:
Dhr. Jos Wetzels
Hoefveld 32
Tel: 045 – 531 70 87
E-mail: joswetzels@home.nl

Kerkklok: Aanmelding voor abonnement Kerkklok bij Dhr. Wetzels

Kerkhof beheer:
H.J. Roelofs
Marijkestraat 41
Tel: 045 – 531 03 35
Informatie over kerkhof, urnenveld en uitstrooi veld.