Kerkelijk Dameskoor Jubilate

Dirigente:        Mevr. E. Meex
Organiste:       Mevr. G. L’Ortye

Secretariaat:  Mevr. R. Spiertz
Gatestraat 42
6373 LS Landgraaf
Tel. 045-5319970
email:  L.wetzels@online.nl

Wij repeteren op woensdag van 19.45 – 21.45 uur. 1 keer per maand luisteren wij de Eucharistieviering op en op verzoek begrafenissen, huwelijksmissen en jubilea.

———————————————————-

Op zondag 14 oktober j.l. werden drie leden van ons koor gehuldigd t.g.v. hun 50 jarig jubileum t.w.

Mevrouw F. Vreuls
Mevrouw L. Quaedflieg †
Mevrouw C. Silvertand

 

50   Jubileum Lieske, Fieny, Corry    50

50 jaren zijn vervlogen, een lange tijd, waarin jullie ontiegelijk vaak ter kerke togen om een parochiaan, met toepasselijke zang te begeleiden op zijn laatste reis, naar het hemels paradijs.

Het initiatief tot het vormen van een vrouwenkoor kwam in 1968 van Pastoor Bosch,want bij de op hoge leeftijd zijnde koster-organist, raakten er af en toe een paar toontjes los.

Uit nood geboren, met Kapelaan Verbong als dirigent aan het roer, werd de requiemmis aangeleerd en op de uitspraak van het Latijn gestudeerd. Het lukte allemaal bijzonder goed. Vol enthousiasme en met goede moed was er een dameskoor ontstaan. Tot 1974, toen kwam Pastoor Custers er aan. Hij zorgde voor de aanwas van het ledental en trad zelf op als dirigent.

Zo kwam er langzamerhand echt muziek in de tent. We zongen rouw- en trouwdiensten en waren ook vaak in het weekend actief, De voorschriften van Custers namen we, vanzelfsprekend, voor lief.

In de volksmond stonden we als het B-H koor bekend, maar die naam had nu zijn langste tijd gekend.  Jubilate” klinkt heel wat deftiger en voornaam, daardoor werden we vanaf 1984 een club met faam.

Één van hart en één van geest, vierden we af en toe ook feest. Of we maakten een dagtocht, een hele bus vol en we hadden dan samen de grootste lol. Die tijd is jammer genoeg reeds lang voorbij en al is het aantal leden de laatste tijd flink geslonken, Jubilate hoort er nog steeds bij.

Het zijn de oudste getrouwen, die uitblonken, door interesse en uithoudingsvermogen. Nu kunnen ze op hun gouden jubileum bogen.

De overige honkvaste leden, zijn merendeels ook al oude besjes. We doen het dus voorlopig, zo goed als het kan, met de restjes.

2020 moeten we minstens nog halen, al gebeuren er wel eens dingen die we niet kunnen bepalen. Maar met Elly als betrekkelijk jong en gedreven dirigent, komen we vast nog een heel end.

Tot slot willen we onze jubilarissen met deze mijlpaal van harte feliciteren en hen in het zonnetje zetten en eren. Want die eer komt hen dubbel en dwars toe, wij zijn trots op deze trouwe leden en hoe! Hopen dat ze nog lang Jubilate zullen versterken, en bedanken hun nogmaals voor 50 Jaar bij ons koor “werken”.

Met vriendelijke groet,
bestuur dameskoor Jubilate